Mix 2018. 06. 26.

Nemzetközi projektben vett részt a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola

A Bátorkeszi Magán Szakközépiskola 2016-ban csatlakozott Az Erasmus+ Stratégiai Partnerség a szociális érzékenység fejlesztéséért c. pályázathoz, ezen belül pedig az ÉrTed?! címmel zajló hároméves nemzetközi projekthez, amely a középiskolás tanulók társadalmi problémákkal kapcsolatos ismereteire, a politikával kapcsolatos szokásaikra, önkéntes tevékenységükre és közösségi akciókban való részvételükre irányult. A projekt célja egy harmincórás pedagógus-továbbképzés létrehozása volt.

Ez a nemzetközi projekt iskolák és intézmények közötti kölcsönös és rendszeres együttműködéssel valósult meg.

A pályázatban részt vett intézmények a következők voltak: Katház Közhasznú Nonprofit Kft (Szeged, Magyarország), Bartók Béla Elméleti Líceum (Temesvár, Románia), University of Angers (Angers, Franciaország), Socialna Akademija (Ljubljana, Szlovénia),  Akademie Klausenhof (Klausenhof, Németország) és végül a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola (Bátorkeszi, Szlovákia).

A projekt első lépése a kutatómunka volt, amelyben kérdőívek segítségével felmértük a 14 – 18 éves korosztály társadalmi ismereteit és társadalmi tudatosságát.

Az alanyok különböző társadalmi háttérrel rendelkező, illetve különféle típusú iskolákat látogató fiatalok voltak. A kérdőívek elemzését az Angers-i Egyetem Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Kar  Földrajzi Tanszéke készítette a Katház Nonprfot Kft. Szeged közreműködésével. A kérdőív kitöltését a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola bonyolította le. A kérdőív négy fő szociális fogalmat érintett: társadalmi tudatosság, társadalmi befogadás, társadalmi részvétel és civil társadalom.
Következő lépésként, egy ún. Probléma katalógus fogalmazódott meg, amelyben a kérdőív kiértékelésére és elemzésére került sor. Az eredményből adódó problémás területekre is orientálódott a projekt és keresett optimális megoldásokat arra, hogyan fejlessze a diákok szociális érzékenységét. Ez különféle tréningekkel, workshopokkal és szituációs gyakorlatokkal történt, külön pedagógusok, nevelők számára meghirdetett képzéseken.

Ahogy az eredmény mutatja, a felnövekvő generációnál szükséges a társadalmi tudatottság fejlesztése és a társadalmi elkötelezettség erősítése. Hogy mindezt elérjük, az alábbi pontok fogalmazódtak meg, amelyek egyben a projekt fő részét is képezik: helyzetelemzés, workshop, pedagógusok és nevelők számára meghirdetett képzés, tananyagfejlesztés.

Következő lépésként egy harmincórás pedagógus-továbbképzés kidolgozására került sor szociális érzékenyítés témakörben, ami hozzájárult a projekt eredményének pozitív kimeneteléhez.

A továbbképzések német nyelven, magyar tolmácsolással folytak. A képzésekhez szükséges trénereket Thorsten Gonska vezetésével az Akademie Klausenhof biztosította. A két szakaszból álló továbbképzés során a résztvevő pedagógusok és szociális intézmény munkatársai drámajátékok segítségével, csoportmunka keretein belül közelebb kerültek a projekt céljához, azaz a társadalmi tudatottság elmélyítéséhez, az ott szerzett ismeretek gyakorlati felhasználásához saját területükön.

Az oktatási módszerek során gyakoroltuk az együttműködést, az empátiát, más kultúrába való beilleszkedést, más szociális helyzetben lévő emberek elfogadását, valamint az önkéntességet, amely által közelebb kerülhetünk ahhoz a társadalomhoz, amelyben élünk.

A képzések során személyes és szakmai fejlődésre tettünk szert.
Azért, hogy színesebb képet mutassunk a fiataloknak, hogy mennyire fontos is a társadalmi tudatottság, Janko Korosec irányításával a szlovén Socialna Akademija animációs rövidfilmeket készített, amelyben vicces és egyben tanulságos módon mutatja be az aktuális társadalmi problémát.

Miután körvonalazódott a továbbképzés konkrét tartalma, egy tesztképzésre került sor a gyakorló pedagógusoknak, Szegeden. Egyértelművé vált, hogy a projekt mely elemei alkalmazhatóak és melyeken kell javítani, esetlegesen teljes mértékben átdolgozni. Az utómunkálatok elvégzése után, végül 2018. május 18-án a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) hivatalosan is nyilvántartásba vette a továbbképzést. Az Erasmus+ ÉrTed?! Projekt keretében kidolgozott 30 órás pedagógus-továbbképzés a „Mi(egy)Más: Szociális érzékenység fejlesztése 14-18 éves korosztály körében” címet kapta.

A képzés kézzel fogható terméke többek közt egy módszertani kézikönyv, ami tartalmaz minden olyan oktatási módszert, illetve gyakorlatot, amit a pedagógus gyakorlatban, célja eléréséért fel tud használni. Ez a kézikönyv hamarosan elérhető lesz minden érdeklődő számára a könyvesboltokban. A vállalkozó szelleműek pedig részt is vehetnek a fent említett továbbképzésen! Jelszó: Érzékenyíts! =)