Mix 2017. 12. 19.

Testületi ülés az ünnepvárás jegyében

December 18-án került sor a dél-komáromi képviselő-testület éves utolsó rendes ülésére a Városháza dísztermében. Az eseményen a Kistáltos és Tóparti Óvodába járó gyermekek adtak karácsonyi műsort.

Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere elmondta, az év utolsó ülésére igazi karácsonyi ajándékkal készültek, hiszen a városvezetés elfogadta azt az előterjesztést, mely a jövőben egyszeri 100.000 Forint támogatást nyújt majd a komáromi első házasok részére. Ez az újszülöttek után igényelhető 100.000 Forintos kelengyepénz, a Családi Otthonteremtési Programban részt vevőknek szóló kedvezményes telekvásárlási lehetőség, a rotavírus védőoltás-program, a kismamák helyi járatokon való utazási költségeinek átvállalása mellett további támogatást jelent a komáromi családok részére. Szintén e körbe tartozik, hogy hamarosan indul a bölcsőde teljes felújítása, és a családsegítő intézmény is korszerű, új épületet kap.

A testület tárgyalta a jövő év költségvetési koncepcióját. A következő esztendőben is a legfontosabb cél a kötelező feladatok megfelelő színvonalú ellátása, az intézményrendszer biztonságos működtetése. A kiadások tervezésénél ezúttal is elsődleges szempont a takarékos gazdálkodás.

Összességében elmondható, hogy a testület jövőre a már elnyert pályázati források és a szükséges kiegészítő önerő felhasználásával építési, felújítási, korszerűsítési feladatokat kíván megoldani. Ezen túlmenően további pályázati forrásokból új fejlesztések beindítására, a városüzemeltetési feladatok ellátására, továbbá az intézmények üzemeltetésének biztonságára helyezi a fő hangsúlyt. A városvezetés a következő évben is fenn kívánja tartani a komáromiak részére az eddigiekben nyújtott támogatásokat, valamint a szociálisan rászorulók támogatását. A foglalkoztatás bővítése szintén stratégiai cél.

A testület tárgyalta és elfogadta a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását, döntöttek továbbá a kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről és más településrendezéssel kapcsolatos ügyekről is.

Jóváhagyták a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, az önkormányzat és intézményei jövő évi belső ellenőrzési tervét és munkatervét, illetve döntés született több a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos kérdésben is.

A városvezetés elfogadta a Komáromi Értéktár Bizottság tevékenységéről készült beszámolót, a Városgazda Kft. 2018-as városüzemeltetési szerződését, valamint a Távhő Kft. jövő évi beruházási tervét.

A 2018-as választások előkészületeként a testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait is.

Az ülés végén dr. Molnár Attila polgármester áldott, szeretetben és kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánt valamennyi komárominak. Az eseményt a Kistáltos és a Tóparti Óvoda ünnepi összeállítása zárta.

Képgaléria: