Város 2019. 11. 25.

Új állatmenhely alapítása mellett döntött a város

Komárom városa hosszú évek óta együttműködik a gadóci állatmenhellyel, pontosabban az Állatok Szabadságáért Egyesület helyi telephelyével. A menhely vezetője Agneša Jelínková személyes okokból ez év januárjában lemondott, és az egyesület tagjai a volt ügyvezető ajánlására megszavazták Pavol Petruš kinevezését a Állatok Szabadságáért Egyesület komáromi részlegének igazgatói posztjára.

Az új ügyvezető még februárban a képviselő-testület mellett működő Közrendi bizottságon által tartott ülésen a jelenlévők elé tárta a terveit, és elképzeléseit a menhely további működtetésével kapcsolatban. Komárom városa havi 800 euróval támogatja a menhelyet, és további teljeskörű együttműködést ajánlott.  Petruš a megegyezés megszületése után pár hónappal szembesítette a Közrendi bizottságot a menhelyen uralkodó áldatlan állapotokkal, valamint arra hivatkozva, hogy Agneša Jelínkovával, aki továbbra is az egyesület vezetőségének a tagja, képtelenség együtt dolgozni és beadta a felmondását. 

Ezzel párhuzamosan felmondta az egyesület és Komárom városa közt érvényben lévő szerződést az ingatlanra, melyen a menhely működik, valamint kérvényezte annak az együttműködési szerződésnek a felbontását is, mely alapján a várostól kapott havi  támogatás ellenszolgáltatásaként garantálják Komárom területén befogott kóbor ebek elhelyezését.

A szerződések felbontására vonatkozó kérelmek aláírását Keszegh Béla Komárom város polgármestere elutasította, azzal az indokkal, hogy a településünknek szüksége van az állatmenhelyre, és a város a gazdátlan állatok érdekében szeretné, ha az eddigi közös munka tovább folytatódna. Az Állatok Szabadságáért Egyesület helyi ügyvezetője, Pavol Petruš azonban kitartott a szerződések felbontása mellett, így végül mindkét szerződés felbontásra került.

Komárom városa elhatárolódik és cáfolja Agneša Jelínková azon légből kapott híreszteléseit, miszerint a szerződések felbontásának kezdeményezése mögött a város áll, amely a telephely parcelláját eladásra szeretné felkínálni. Jelínková több alkalommal pénzt követelt a várostól az engedélyek nélkül felépített építményekért, az általa gerjesztett konfliktus pedig sok évre nyúlik vissza.

A város vezetősége úgy döntött, hogy a jövőben új komáromi telephelyet szeretnének kiépíteni, sokkal jobb körülményekkel, melynek vezetését olyan megbízható személyre bíznák, aki valóban szívén viseli az állatok sorsát és életét.

Az új menhely kialakításáig a jelenlegi Gadócon üzemelő menhely a szerződéses viszonyok megszűnése ellenére is tovább működhet.  Komárom városa továbbra is gondoskodni fog a kóbor kutyák elhelyezéséről.

Komáromban 2325 regisztrált kutyatulajdonos van. A város az elmúlt években három  kutyafuttatót épített a házi kedvenceknek, de a városi hivatal ügyfélirodájában az adó befizetésekor zacskót is kapnak a gazdik a gyakran gondot okozó ürülék eltávolítására.