Város 2016. 02. 16.

2000 euró nyerhető különféle városszépítési projektre

Komárom város idei költségvetésében 10 ezer eurót különített el olyan kérvények támogatására, melynek célja életkörnyezetünk minőségének javítása és természeti értékeink védelme.

A teljes keretösszeg 10 ezer euró, egy kérvény maximálisan 2 ezer euróig terjedhet. 

A pénzügyi támogatást kérvényezhetik mindazon

  • fizikai személyek – vállalkozók
  • jogi személyek – kereskedelmi társaságok
  • polgári társulások
  • érdektársulások
  • nonprofit szervezetek
  • és alapítványok, akik tevékenységüket a városunkban végzik.

Ugyanannak a kérvényezőnek az adott naptári évben csak egyszer lehetséges pénzügyi támogatást nyújtani.

A kérvényezőnek önrészt is kell vállalnia.

A pályázat elsődleges célja az idei évben, életkörnyezetünk és lakosaink egészségének védelme, továbbá természeti értékeink megőrzése. A teljes pályázati kiírás ezen a linken érhető el.

A beérkező kérvényeket a szakbizottságok ajánlása alapján folyamatosan bírálja el a városi képviselő testület. A pályázatokat szeptember 30-áig vagy a keretösszeg kimerítéséig lehetséges benyújtani.