Régió 2013. 08. 22.

Régiónk települései számokban

A Komáromi járás összterülete 1100 négyzetkilométer, lakosságának  a száma pedig a legújabb népszámlálási adatok szerint 103 995 fő, ebből 66 356 a magyar ajkú és 29 463 a szlovák nyelvet beszélő egyén.

okreskomarno
1994 óta Bogya és Gellér szétválásával 41 település alkotja a járást, melyből 3 visel városi címet: Komárom, Gúta és Ógyalla. Minap egy érdekes beszélgetésnek és vitának voltunk fültanúi, mégpediglen, hogy melyik község a legnagyobb területre nézve a járásban. Hát akkor íme!
A városi címet viselők között bármilyen meglepő is, Gúta városa viszi el a pálmát a maga 106,82 négyzetkilométerével, csak a második helyen következik a járási székhely, Komárom 102,81 négyzetkilométerrel. Értelemszerűen Ógyalla helyezkedik el a harmadik helyen 59,94 négyzetkilométeres területtel. A faluk esetében az abszolút első Naszvad községe 57,86 négyzetkilométerrel, őt követi Bátorkeszi 45,89 négyzetkilométerrel, majd Perbete 42,80 négyzetkilométeres területtel. A többi falu területének nagysága a következőképpen oszlik meg: Bajcs 37,48 négyzetkilométer (a továbbiakban rövidítve: nk), Marcelháza 35,75 nk, Csallóközaranyos 35,41 nk, Keszegfalva 34,51nk, Szentpéter 34,33 nk, Búcs 31,50 nk, Ekel 29,89 nk, Csicsó 29,50 nk, Izsa 28,07 nk, Nemesócsa 27,94 nk, Madar 27,07 nk, Nagykeszi 24,40 nk, Megyercs 23,21 nk, Ímely 21,96  nk, Vágfüzes 21,70 nk, Hetény 20,43 nk, Dunaradvány 20,40 nk,  Martos 19,96  nk, Lakszakállas 19,42 nk, Komáromfüss  18,74  nk, Dunamocs 17,87 nk, Karva 15,88 nk, Ifjúságfalva 12,78 nk, Dulovce 12,38 nk, Kolozsnéma 11,81 nk, Pat  11,31 nk, Lipové 10,58 nk, Gellér 9,88  nk, Tany 9,50 nk, Šrobárová 8,39 nk,  Szilas 7,49  nk, Bogya 6,32 nk, Bogyarét  5,17 nk, Mudroňovo 4,01 nk és Virt  0,14 nk. Ebbők kitűnik, hogy a régió legnagyobb faluja területre mérve Naszvad községe. Érdekes, hogy lakosságszámban is  ez a legnagyobb település  5068 lélekszámmal, a legkisebb falu pedig Virt 0,14 négyzetkilométerrel, viszont Mudroňovót lakják a járásban a legkevesebben, mégpedig 123 fő.
DELTA

Szólj hozzá!