Kultúra 2015. 04. 22.

Tizedik alkalommal került kiírásra Révkomáromban a Jókai-díj pályázat !

2015. február 21-én Jókai Mór születésének 190. évfordulója tiszteletére a Jókai Mór–Emlékév keretén belül tizedik alkalommal került kihirdetésre a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom), valamint a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest) által alapított Jókai-díj pályázat !

A díjalapítás egyik fontos küldetése, hogy emléket állítsunk a legnagyobb magyar írónak, Komárom nagy szülöttének, s így tisztelegjünk nagysága előtt.

A díj : Jókai kezének márványlapon elhelyezett gipszmásolata.
Minden évben sor kerül egy antológia kiadására, melyben a bírálóbizottság döntése alapján az előző év díjazott írásai jelennek meg, melyet mindig az ünnepélyes díjátadáson vehet kezébe a közönség.

A 2015 évi díjátadó ünnepségen kihirdetésre került a pályázat következő évi témája :

„Jókai emlékhelyek és kialakításuk történeti háttere“

Várjuk a pályázók jelentkezését !

– A Jókai Egyesület elnöksége nevében
Dr. Keszegh Margit elnök –

Jókai-díj 2016

Pályázat

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom, Szlovákia) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest, Magyarország) pályázatot hirdet :

1. Pályázat címe: Jókai-díj 2016

2. A pályamunkák beérkezési határideje: 2015. október 31.

3. A pályázatról:

a) Az irodalmi pályázat témája: „Jókai emlékhelyek és kialakításuk történeti háttere

b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással – prózával, vagy tanulmánnyal lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalas, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.

c) A pályázat jeligés. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A külső borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2016, pályázat”

d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címre.

e) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok értékelésre nem kerülnek.

f) A döntés és értékelés: A legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2016. január 25-ig hozza meg döntését.

g) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.

h) Az elismerés 2016 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából Révkomáromban kerül átadásra.

i) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a Jókai-díj 2016 antológiában való megjelentetést tartalmazza.

j) A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza.

k) A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, írása megjelenhet az évkönyvben.

Levélcím: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2 (Csapó u. 2), 945 01 Komárno, Szlovákia, illetve Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29., Magyarország

Szólj hozzá!