Oktatás 2023. 11. 27.

Selye 100: Matematika–Fizika Nap a Selye János Gimnáziumban

A Cornides István Matematika–Fizika Emlékversenyt a komáromi magyar tannyelvű gimnázium egykori és jelenlegi tanárai hívták életre. 2001-ben a Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Kalácska József javaslatára Cornides Istvánról nevezték el Cornides István Matematika–Fizika Emlékversenynek, amelyen évente több felvidéki és magyarországi középiskola diákjai négy kategóriában vesznek részt.

Iskolánk méltó módon ápolja Cornides István emlékét, hiszen egy tantermet is elneveztek róla, és évente versenyt rendezünk emlékére, így Magdi néni, Cornides István özvegye a verseny jutalmazásán kívül a tanév végén évente több tízezer forintos Cornides-ösztöndíjat is adományozott a legjobb gimnazista diáknak.

2023. november 24-én délelőtt 9-től 13 óráig négy magyarországi – a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, a tatai Eötvös József Gimnázium, a budapesti Szent István Gimnázium és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium – és öt felvidéki középiskola – a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium, az ógyallai Építőipari Szakközépiskola, a komáromi Ipari Szakközépiskola és a Selye János Gimnázium – diákjai törték a fejüket a feladatok megoldásán – közel százan. A versenyt gimnáziumunk igazgatója, Andruskó Imre nyitotta meg, aki elmondta, hogy az idei verseny a Selye 100 program keretén belül valósul meg. Selye professzor a 100 évvel ezelőtti, 1923/24-es tanévben érettségizett az egykori komáromi bencés gimnáziumban. Az igazgató a diákoknak stresszmentes versenyzést kívánt, majd dr. Bukor Emőke, a gimnázium matematika-fizika-informatika szakmai közösségének az elnöke szólt a diákokhoz és tanáraikhoz. A feladatokat matematikából és fizikából iskolánk tanárai, dr. Bukor Emőke és Hevesi Anikó vezetésével állították össze.

A Cornides-verseny eredményhirdetésére hagyományosan januárban, a Magyar kultúra napján kerül majd sor, ahol a kategóriánként az  első három helyezett pénzjutalomban részesül.

-sjg-, Fotók: Nagy András